Sách Hoá Học 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Cuốn sách Hoá học 10 bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, kế thừa và phát triển các mạch nội dung giáo dục đã hình thành từ các cấp học dưới, vừa giúp các em có hiểu biết sâu sắc về các kiến thức cơ sở chung của hoá học

hoa-hoc-10

Hoá Học 10

Hoá học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của các chất.

Hoả học kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực nghiệm, là cầu nối giữa các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lí, sinh học, y dược và địa chất học. Hoá học đóng y vai trò quan trọng trong cuộc sống, sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường.

Cuốn sách Hoá học 10 bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, kế thừa và phát triển các mạch nội dung giáo dục đã hình thành từ các cấp học dưới, vừa giúp các em có hiểu biết sâu sắc về các kiến thức cơ sở chung của hoá học, vừa mang tính định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

Nội dung của cuốn sách giúp các em có những tri thức cốt lõi về hoá học và có thể vận dụng chúng vào cuộc sống. Các em được học những kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất của chất (cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, sự hình thành phân tử), phản ứng hoá học (biến thiên năng lượng trong quá trình phản ứng, tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng) và sử dụng các kiến thức này đề nghiên cứu tinh chất của nhóm nguyên tố, điền hình là nhóm halogen.

Điểm nổi bật cơ bản của cuốn sách là được viết theo hướng giúp các em phát triển năng lực, cho nên cuối mỗi bài học có mục Em đã học và Em có thể để các em được thể hiện năng lực của bản thân.

Các tác giả hi vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của các em và giúp các em hướng đến một nghề nghiệp tốt đẹp trong tương lai.

Các tác giả