Sách Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 được cấu trúc thành 11 chủ đề thuộc 4 mạch nội dung. Hướng vào bản thân. Hướng đến xã hội, Hướng đến tự nhiên và Hướng nghiệp.

hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep

Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10

Các em học sinh yêu quý!

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện trong 105 tiết dưới các loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Qua đó phát triển năng lực đặc thù cho các em: Năng lực thích ứng; năng lực lập kế hoạch, năng lực thực hiện kế hoạch và đánh giá; năng lực định hưởng nghề nghiệp:…..

Sách được cấu trúc thành 11 chủ đề thuộc 4 mạch nội dung. Hướng vào bản thân. Hướng đến xã hội, Hướng đến tự nhiên và Hướng nghiệp. Những nội dung được trình bày trong các chủ đề đều bắt nguồn từ chính cuộc sống thực tiễn của các em và thể hiện rõ thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Cuối mỗi chủ đề đều có phần đánh giá. Dựa vào các tiêu chi trong phần này, các em sẽ tự đánh giá kết quả trải nghiệm chủ đề của bản thân theo hai mức: đạt và chưa đạt.

Cuốn sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 sẽ là người bạn đồng hành thân thiết của các em trong suốt năm học và mang lại cho các em nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích.

Chúc các em thành công!