Sách Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Sách bài tập Lịch sử và địa lý 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Lịch Sử Và Địa Lí 7 Tiếp nối những nội dung về lịch sử và địa li ở lớp 6, cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7 sẽ cùng em tiếp tục tìm hiểu về những vấn để nổi bật của lịch sử thế giới và Việt Nam

sach-lich-su-va-dia-li-7

Sách Lịch Sử Và Địa Lí 7

Các em học sinh yêu quý!

Tiếp nối những nội dung về lịch sử và địa li ở lớp 6, cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7 sẽ cùng em tiếp tục tìm hiểu về những vấn để nổi bật của lịch sử thế giới và Việt Nam đến khoảng thế kỉ XVI, cũng như những vấn đề của địa li các châu lục trên thế giới. Hơn nữa, từ lớp 7 đến cuối cấp Trung học cơ sở, để giúp các em có thêm những trải nghiệm mang tính tích hợp, liên môn trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí còn thiết kế một số chủ để chung, phù hợp với nội dung chương trình của từng lớp.

Nhiều vấn đề mới được đặt ra như: Các vương quốc phong kiến ở phương Đông và phương Tây đã mở mang lãnh thổ và xây dựng nên những nền văn hoá phong phú, rực rỡ ra sao? Việc khám phá những đại dương, tuyến đường hàng hải mới, chinh phục những vùng đất mới như thế nào? “Hào khí Đông A” được hun đúc và kế thừa qua các triều đại ra sao mà khiến cho vó ngựa quân xâm lược cũng phải bao phen chìm bước… Nội dung phần Lịch sử sẽ giúp em giải đáp những câu hỏi đó.

Sách Lịch Sử Và Địa Lí 7 Phần Địa li ở lớp 7, sẽ cùng em khám phá các châu lục trên thế giới như: châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. Mỗi châu lục sẽ để cập những đặc điểm tự nhiên cơ bản và một vài nét khái quát, đặc trung nhất về dân cư, phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở tác Châu qua những bài học, em sẽ tiếp tục hình thành phát triển các năng lực địa lí. Đồng thời, bởi dưỡng cho em tình yêu thiên nhiên ý thức bảo vệ thiên nhiên, tinh thần chung sống hoà đồng, tôn trọng sự khác biệt về văn hoá của người dân các châu lục, khu vực khác trên thế giới.

Chúc các em luôn hứng thủ và say mê học tập!