Sách Mĩ Thuật 10 Thiết Kế Đồ Hoạ – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Mĩ Thuật 10 Cuốn sách giới thiệu những yếu tố tạo hình cơ bản tạo nên một sản phẩm thiết kế đồ hoạ như: đường nét, hình, màu sắc, nghệ thuật chữ

mi-thuat-10

Mĩ Thuật 10

Nội dung Thiết kế đồ hoạ cấp Trung học phổ thông cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành thiết kế đồ hoạ như: nghệ thuật chữ và hình, thiết kế xuất bản phẩm, tranh áp phích. Qua đó, giúp học sinh hình thành tư duy thiết kế logo, bìa sách, áp phích đơn giản. Sách giáo khoa Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ được biên soạn đáp ứng mục tiêu đặt ra, 1 đó là: học sinh biết được vài nét về thiết kế đồ hoạ và đặc điểm thiết kế logo để thực hiện phác thảo, biểu đạt được ý tưởng và hoàn thiện thiết kế logo đơn giản. Cuốn sách giới thiệu những yếu tố tạo hình cơ bản tạo nên một sản phẩm thiết kế đồ hoạ như: đường nét, hình, màu sắc, nghệ thuật chữ, thông qua đó, học sinh có thể vận dụng đưa yếu tố thẩm mĩ vào những hoạt động đời sống hằng ngày để có một cái nhìn mới về nghề nghiệp tương lai.

Mỗi bài học được biên soạn theo bốn hoạt động: Khám phá Nhận biết – Thảo luận – Vận dụng, phù hợp với khả năng lĩnh hội kiến thức cũng như thuận tiện cho việc tổ chức những bài thực hành, qua đó góp phần cùng các nội dung Mĩ thuật khác để hình thành, phát triển năng lực theo đúng yêu cầu đặt ra đối với môn học.