Sách Thực Hành Kỹ Thuật Lớp 4

Sách Thực Hành Kỹ Thuật Lớp 4 do Nhà xuất bản giáo Dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 4 thực hành các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong và sau các tiết học Kĩ thuật

Sách Thực Hành Kỹ Thuật Lớp 4

Cuốn sách giáo khoa “Thực hành kỹ thuật 4” do Nhà xuất bản giáo Dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 4 thực hành các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong và sau các tiết học Kĩ thuật, rèn luyện cho học sinh các kĩ năng thực hành, củng cố và khắc sâu kiến thức.

Tập sách có các dạng bài tập:

Nối hai cột để được câu trả lời đúng
Đánh dấu x hoặc ghi chữ Đ – S vào ô vuông
Điền từ vào chỗ trống
Trả lời câu hỏi.