Sách Tiếng Việt lớp 1 – Tập 1,2 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách Tiếng Việt lớp 1 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 gồm hai tập dùng cho hai học kì.

Sách Tiếng Việt lớp 1 – Tập 1,2 – Chân Trời Sáng Tạo

Các em học sinh yêu quý!

Các em đang cầm trên tay sách Tiếng Việt lớp 1 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 gồm hai tập dùng cho hai học kì. Phần học âm vẫn gồm 17 tuần của học kì I (tập một) và hai tuần đầu của học kì II, phần luyện tập tổng hợp gồm 14 tuần (tập hal). Cả hai phần đều được sắp xếp theo chủ đề tương ứng với từng tuần học. Cuối mỗi học kì đều có một tuần ôn tập và kiểm tra.

Các em cần ghi nhớ ý nghĩa của từng kí hiệu được dùng trong sách để thực hiện đúng các hoạt động học tập trong từng bài học.

Chúc các em có nhiều niềm vui khi học cuốn sách này.

Các tác giả