Sách Tin học 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Tin học 7 tiếp nối các bài học của những năm học trước nhằm tiếp tục phát triển năng lực của các em trong lĩnh vực Tin học và rèn luyện cho các em những phẩm chất cần có để tham gia vào xã hội số.

tin-hoc-7

Tin học 7

Các em học sinh yêu quý.

Sách giáo khoa Tin học 7 tiếp nối các bài học của những năm học trước nhằm tiếp tục phát triển năng lực của các em trong lĩnh vực Tin học và rèn luyện cho các em những phẩm chất cần có để tham gia vào xã hội số.

Cuốn sách này sẽ giúp em nhận biết các loại thiết bị vào – ra đa dạng của máy tính, qua đó hướng dẫn em biết cách sử dụng máy tính một cách an toàn và có trách nhiệm. Cuốn sách cũng giúp em biết tính toán tự động với phần mềm bảng tính, chia sẻ thông tin trước nhiều người bằng phần mềm trình chiếu, trao đổi thông tin với mọi người trên mạng máy tính bảng những cách thức khác nhau và cung cấp cho em kiến thức khoa học máy tính thông qua bài toán sắp xếp và tìm kiếm.

Mỗi bài học trong Tin học 7 đều được bắt đầu bằng những yêu cầu đối với học sinh. Em có thể tự đánh giá mình đã đạt được yêu cầu đó hay chưa qua các câu hỏi sau mỗi nội dung bài học. Để khuyến khích phương pháp dạy học tích cực, mỗi nội dung cụ thể của bài học đều được dẫn dắt bằng một hoạt động thực tiễn. Cùng với bài tập vận dụng cuối mỗi bài học, các hoạt động này từng bước hình thành và phát triển năng lực Tin học của các em.

Cuốn sách như cánh cửa mở ra, đưa các em vào thế giới kĩ thuật số với biết bao nhiêu điều kì thú.

Chúc các em học tập chăm chỉ và thành công.