Sách Vật Lí 10 – Cánh Diều

Vật Lí 10 Khi bạn bắt đầu học tập theo quyền sách này, cũng là lúc bạn bắt đầu quá trình khám phá thế giới tự nhiên kì thú dưới góc độ vật lí. Những kiến thức, kĩ năng cốt lõi về những dạng vận động đơn giản nhất của các dạng vật chất và tương tác giữa chúng sẽ đến với bạn qua các bài học gần gũi, thú vị và hấp dẫn.

vat-li-10-canh-dieu

Vật Lí 10

Bạn thân mến!

Khi bạn bắt đầu học tập theo quyền sách này, cũng là lúc bạn bắt đầu quá trình khám phá thế giới tự nhiên kì thú dưới góc độ vật lí. Những kiến thức, kĩ năng cốt lõi về những dạng vận động đơn giản nhất của các dạng vật chất và tương tác giữa chúng sẽ đến với bạn qua các bài học gần gũi, thú vị và hấp dẫn. Chúng sẽ góp phần giúp bạn cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên qua hệ thống các quy luật vật lí; nâng cao nhận thức của mình về trách nhiệm công dân trong việc tôn trọng các quy luật của thiên nhiên; trấn trọng, giữ gìn, bảo vệ và ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Thông qua đó, giúp bạn hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động và tinh thần trách nhiệm. Bạn hãy tích cực học tập theo hướng dẫn của sách cũng như của thầy cô giáo và bạn bè.

Chúc bạn hứng thủ và học tập tốt với quyển sách này!