Sẵn Sàng Cho Mọi Việc

Sẵn Sàng Cho Mọi Việc Nếu bạn là người thiết tha mong muốn tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, một công việc hấp dẫn hơn thì cuốn sách này chắc chắn dành riêng cho bạn.

san-sang-cho-moi-viec

Sẵn Sàng Cho Mọi Việc

Bạn không cần làm việc chăm chỉ hơn. Thậm chí bạn có thể không cần thực hiện đúng theo trình tự từng bước như hướng dẫn trong cuốn bestseller Hoàn thành mọi việc: Không hề khó của tôi. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào, bạn cũng phải:

– Kiểm soát tốt hơn phần công việc chưa hoàn thiện, sáng tạo và có khả năng bao quát tốt hơn

– Tập trung vào điều mà bạn quan tâm

– Sáng tạo cấu trúc mới cho công việc linh hoạt và thoải mái hơn

– Hoặc đơn giản là chuẩn bị để tiến lên những bước tiếp theo

Nếu bạn là người thiết tha mong muốn tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, một công việc hấp dẫn hơn thì cuốn sách này chắc chắn dành riêng cho bạn.