Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí Lớp 8

Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí lớp 8 được sắp xếp theo trình tự của SGK Địa lí lớp 8, biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, lựa chọn kĩ.

Tập Bản Đồ Bài Tập Và Bài Thực Hành Địa Lí Lớp 8

Nội dung cuốn sách Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí lớp 8 được sắp xếp theo trình tự của SGK Địa lí lớp 8, biên soạn theo chương trình chuẩn. Các câu hỏi, bài tập đều được cân nhắc, lựa chọn kĩ. Thông qua quan sát, phân tích và làm việc với bản đồ, lược đồ, sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu,ọc sinh sẽ có điều kiện nắm chắc kiến thức , kĩ năng của bài học, 

Trong lần tái bản này, các tác giả có sửa chữa và chỉnh lí nhằm làm cho nội dung cuốn sách được phong phú hơn so với lần xuất bản trước.

 Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí lớp 8 còn tạo điều kiện giúp giáo viên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, hướng dẫn học sinh học tập có hiệu quả hơn, cũng như có thể dùng để ôn bài cũ, củng cố bài mới, rèn luyện kĩ năng thực hành và kiểm tra bài.