Thực Đơn Dinh Dưỡng Cho Người Bệnh Gout

Thực Đơn Dinh Dưỡng Cho Người Bệnh Gout - Gout là bệnh được biết và mô tả từ thời Hy Lạp cổ. Ngay từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, Hyppocrates đã mô tả rõ một biểu hiện rất đặc trưng của bệnh là sưng tấy, nóng, đỏ và rất đau ở ngón chân cái, ông còn gọi bệnh gout là "Vua của các bệnh" và "bệnh của các Vua".

Thực Đơn Dinh Dưỡng Cho Người Bệnh Gout

Gout là bệnh được biết và mô tả từ thời Hy Lạp cổ. Ngay từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, Hyppocrates đã mô tả rõ một biểu hiện rất đặc trưng của bệnh là sưng tấy, nóng, đỏ và rất đau ở ngón chân cái, ông còn gọi bệnh gout là “Vua của các bệnh” và “bệnh của các Vua”.

Suốt gần 2.000 năm sau những mô tả và nhận định này của Hyppocrates, nhân loại chẳng biết thêm gì đáng kể về căn bệnh này, ngoại trừ một mô tả lâm sàng hết sức sống động, hết sức chân thực của một bác sĩ người Anh, và cũng là một nạn nhân của bệnh gout bác sĩ Sydenham. Ngoài ngón chân cái, Sydenham còn nêu thêm một số vị trí khác cũng có thể bị bệnh gout tấn công như: khớp bàn ngón chân, khớp cổ chân…