Tiếng Anh 2 – Family And Friends 2 Student Book – Chân Trời Sáng Tạo

sach-tieng-anh-2

Tiếng Anh 2 – Family And Friends 2 Student Book – Chân Trời Sáng Tạo

Sách Family And Friends 2 Student Book được thiết kế hình ảnh sinh động, vui nhộn và rất khoa học nên các con tự học dễ hiểu. Family and Friends giúp các em luyện 4 kỹ năng và cung cấp một nguồn tài liệu dồi dào cho các hoạt động trong lớp học. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ các em sẽ được cải thiện kỹ năng tiếng Anh một cách đồng đều nhất.