Tiếng Anh 2 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

sach-tieng-anh-2

Tiếng Anh 2 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Học Sinh Tiếng Anh 2 (bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được thiết kế hình ảnh sinh động, vui nhộn và rất khoa học nên các con tự học dễ hiểu. Sách giúp các em luyện 4 kỹ năng và cung cấp một nguồn tài liệu dồi dào cho các hoạt động trong lớp học. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ các em sẽ được cải thiện kỹ năng tiếng Anh một cách đồng đều nhất.