Tiếng anh 6 English Discovery – Workbook

Tiếng Anh 6 English Discovery chú trọng đến việc phát triển con người một cách toàn diện. Bên cạnh việc xây dựng năng lực ngôn ngữ, sách còn giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cần thiết

Tiếng anh 6 English Discovery – Sách bài tập

Cuốn Sách bài tập Tiếng anh 6 English Discovery – Workbook phiên bản mới do Trần Thị Lan Anh chủ biên, biên soạn giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp tiếng anh mà các em đã học trong sách giáo khoa Tiếng anh 6 English Discovery – Student book.

Tiếng Anh 6 English Discovery chú trọng đến việc phát triển con người một cách toàn diện. Bên cạnh việc xây dựng năng lực ngôn ngữ, sách còn giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cần thiết của công dân thế kỉ XXI, như kĩ năng hợp tác (thông qua các hoạt động cặp, nhóm), giải quyết vấn đề (thông qua các hoạt động thực hiện dự án trong bài học Wider World), năng lực tư duy bậc cao, năng lực tư duy sáng tạo và thói quen học tập suốt đời (thông qua các hoạt động liên hệ bản thân ở cuối mỗi bài học, hoạt động Explore ở các bài Wider World, hay các tiết học ôn tập)