Tiếng Anh 6 English Discovery – Teacher’s book – Sách Giáo Viên

Tiếng Anh 6 English Discovery chú trọng đến việc phát triển con người một cách toàn diện. Bên cạnh việc xây dựng năng lực ngôn ngữ, sách còn giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cần thiết

Tiếng Anh 6 English Discovery – Teacher’s book

Cuốn Sách Giáo Viên Tiếng Anh 6 English Discovery – Teacher’s book do Trần Thị Lan Anh chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho cáccác thầy cô giáo bộ tài liệu tham khảo để dạy tốt môn Tiếng anh 6 English Discovery.

Tiếng Anh 6 English Discovery chú trọng đến việc phát triển con người một cách toàn diện. Bên cạnh việc xây dựng năng lực ngôn ngữ, sách còn giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cần thiết của công dân thế kỉ XXI, như kĩ năng hợp tác (thông qua các hoạt động cặp, nhóm), giải quyết vấn đề (thông qua các hoạt động thực hiện dự án trong bài học Wider World), năng lực tư duy bậc cao, năng lực tư duy sáng tạo và thói quen học tập suốt đời (thông qua các hoạt động liên hệ bản thân ở cuối mỗi bài học, hoạt động Explore ở các bài Wider World, hay các tiết học ôn tập)