Tiếng anh 6 English Discovery – Student book

Cuốn sách Tiếng anh 6 English Discovery Student book phiên bản mới do Trần Thị Lan Anh làm chủ biên, biên soạn nằm trong bộ 8 sách giáo khoa tiếng anh 6 mới nhất năm 2021-2022

Tiếng anh 6 English Discovery

Cuốn sách Tiếng anh 6 English Discovery Student book phiên bản mới do Trần Thị Lan Anh làm chủ biên, biên soạn nằm trong bộ 8 sách giáo khoa tiếng anh 6 mới nhất năm 2021-2022của bốn nhà xuất bản (NXB) là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM được phê duyệt.

Tiếng Anh 6 English Discovery chú trọng đến việc phát triển con người một cách toàn diện. Bên cạnh việc xây dựng năng lực ngôn ngữ, sách còn giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cần thiết của công dân thế kỉ XXI, như kĩ năng hợp tác (thông qua các hoạt động cặp, nhóm), giải quyết vấn đề (thông qua các hoạt động thực hiện dự án trong bài học Wider World), năng lực tư duy bậc cao, năng lực tư duy sáng tạo và thói quen học tập suốt đời (thông qua các hoạt động liên hệ bản thân ở cuối mỗi bài học, hoạt động Explore ở các bài Wider World, hay các tiết học ôn tập)

Bộ sách được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.