Tiếng anh 6 tập 1,2 – Sách bài tập – Global Success

Sách bài tập tiếng anh 6 được biên soạn nhằm giúp các em học tốt môn tiếng anh thông qua luyện tập các dạng bài tập bám sát theo từng đơn vị học bài  của chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 phiên bản mới của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Tiếng anh 6 – Sách bài tập – Global Success

Bộ sách “Bài tập tiếng anh lớp 6 tập 1,2 phiên bản mớiGlobal Success” do Hoàng Văn Vân làm Tổng chủ biên, biên soạn nhằm giúp các em học tốt môn tiếng anh thông qua luyện tập các dạng bài tập bám sát theo từng đơn vị học bài  của chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 phiên bản mới của Bộ giáo dục và Đào tạo. Với các dạng bài ôn tập này sẽ giúp các em học sinh rèn luyện nắm vựng các kiến thức trọng tâm theo từng đơn vị học bài, đồng thời mở rộng một cách rõ rệt về vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và khả năng đọc hiểu, luyện dịch.

Mỗi đơn vị bài học của sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Successgồm 5 phần như sau:

PRONUNCIATION củng cố khả năng phát âm, khả năng nhận biết của học sinh về những âm phát âm giống nhau. Cũng như những âm được phát âm khác nhau trong từ.

VOCABULARY & GRAMMAR củng cố những từ và cấu trúc ngữ pháp học sinh đã học. Và mở rộng khối lượng từ vựng của các em thông qua các dạng bài tập khác nhau.

SPEAKING củng cố khả năng nói học sinh đã học thông qua các hình thức như: nhìn (sơ đồ, tranh, v.v.) và thực hành nói, điền thông tin vào hội thoại và thực hành nói, viết và thực hành nói, trả lời các câu hỏi thông qua nói, v.v.

READING củng cố và phát triển kĩ năng đọc hiểu của học sinh ở cấp độ đoạn văn. Và đoạn thoại ngắn thông qua các hình thức đọc và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. Đọc và tự tìm từ đúng để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, v.v.WRITING củng cố kĩ năng viết đoạn văn của học sinh vềnhững chủ đề các em đã học.

TEST YOURSELF 1 và TEST YOURSELF 2 giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và những yêu cầu về kĩ năng các em đã học sau mỗi 3 đơn vị bài học, đồng thời làm quen với các dạng bài kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.