Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 1 – ABC English

Tiếng anh cho học sinh lớp 1 - ABC English nhằm giúp các em học sinh lớp 1 phát huy khả năng làm chủ giao tiếp trong tiếng anh.

Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 1 – ABC English

Cuốn sách Tiếng anh cho học sinh lớp 1 – ABC Englishdo Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn theo phương pháp học mới, hiện đại nhằm giúp các em học sinh lớp 1 phát huy khả năng làm chủ giao tiếp trong tiếng anh.