Tố Nữ Trạch Kinh – Phong Thủy Cho Bạn Gái Trẻ

Cuốn "Phong Thủy Cho Bạn Gái Trẻ - Tố Nữ Trạch Kinh" giải thích mối quan hệ giữa phong thủy với đời sống tình cảm của thiếu nữ, yếu quyết thiết kế phong thủy, bố trí linh khí tăng vận tình yêu, tăng vận Đào hoa

Tố Nữ Trạch Kinh

Phong thủy cho bạn gái trẻ: Tố nữ trạch kinh – Cung cấp gì cho bạn?
– Giải thích mối quan hệ giửa phong thủy với đời sống tình của của thiếu nữ
– Yếu quyết thiết kế phong thủy , bố trí linh khí, tăng vận tình yêu, tăng vận đào hoa.
– Khám phá “cây tình yêu” theo ngày sinh với giải đáp từ Đại sư phong thủy
– Hàng trăm bức hình, bảng biểu minh họa, trực quan dễ hiểu
Kiến thức về phong thủy vô cùng phong phú và phức tạp, nếu không hiểu được những kiến thức cơ bản thì không thể nắm bắt được những ý nghĩa và những tinh hoa của phong thủy. Vì vậy, muốn thiết kế phong thủy, dùng phong thủy cải thiện tình duyên thì trước tiên phải nắm bắt được những kiến thức cơ bản này.
Cuốn “Phong Thủy Cho Bạn Gái Trẻ – Tố Nữ Trạch Kinh” giải thích mối quan hệ giữa phong thủy với đời sống tình cảm của thiếu nữ, yếu quyết thiết kế phong thủy, bố trí linh khí tăng vận tình yêu, tăng vận Đào hoa, khám phá “Cây tình yêu” theo ngày sinh, với giải đáp từ đại sư phong thủy. Cuốn sách được trình với hàng trăm bức hình, bảng biểu minh trực quan giúp bạn đọc dễ hiểu.

MỤC LỤC:

Chương 1: Những điều cần biết trước khi đọc
Chương 2: Tình duyên theo phong thủy
Chương 3: Trang sức theo phong thủy
Chương 4: Trang điểm theo phong thủy
Chương 5: Giữ gìn hạnh phúc lứa đôi