Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 3

Toán bồi dưỡng học sinh lớp 3" của tác giả Nguyễn Áng biến soạn nhằm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải toán lớp 3, và nắm vững các kiến thức trọng tâm và phương pháp giải các dạng bài tập hay và khó trong chương trình toán 3

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 3

Cuốn sách “Toán bồi dưỡng học sinh lớp 3” của tác giả Nguyễn Áng biến soạn nhằm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải toán lớp 3, và nắm vững các kiến thức trọng tâm và phương pháp giải các dạng bài tập hay và khó trong chương trình toán 3.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Các đề toán

1. Một số bài toán về số và chữ

2. Một số bài toán về các phép tính

3. Một số bài toán về đại lượng và đo đại lượng

4. Một số bài toán về yếu tố hình học

5. Giải toán và lời văn

6. Một số đề toán tự kiểm tra

Phần 2: Hướng dẫn và đáp số