Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 3 Tập 1-2

Cuốn sách Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 tập 1 nằm trong bộ sách toán cơ bản và nâng cao cấp tiểu học Bộ sách được biên soạn nhằm giúp học sinh có tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong buổi 2 ở mỗi tuần hoc

Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 3

Cuốn sách Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 tập 1 nằm trong bộ sách toán cơ bản và nâng cao cấp tiểu học gồm 8 cuốn: lớp 2,3,4,5 (mỗi lớp 2 tập). Bộ sách được biên soạn nhằm giúp học sinh có tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong buổi 2 ở mỗi tuần hoc
Cấu trúc của sách được trình bày theo tuần như sau:

Phần đầu của mỗi tuần là tóm tắt nội dung kiến thức cơ bản của tuần đó.
Tiếp theo là 2 tiết luyện tập gồm các bài tập cơ bản được chọn lọc phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng môn học; đồng thời có bổ sung một số bài nâng cao mang tính ứng dụng với những hình thức phong phú, đa dạng nhằm bước đầu rèn luyện thao tác tư duy hợp lí, đáp ứng yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi và thích môn Toán.