Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất" do cô Thanh Thủy biên soạn dành cho các bạn đang theo học Tiếng Anh có được một nguồn tài liệu ngữ pháp tổng hợp và được giải thích, đưa các ví dụ cụ thể để tham khảo và tự học một cách dễ dàng hơn.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất

Cuốn sách “Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất” do cô Thanh Thủy biên soạn dành cho các bạn đang theo học Tiếng Anh có được một nguồn tài liệu ngữ pháp tổng hợp và được giải thích, đưa các ví dụ cụ thể để tham khảo và tự học một cách dễ dàng hơn. Cuốn sách này có thể được sử dụng dành cho tự học, làm bài tập như bài tập về nhà, và trong lớp học.