Triết Thuyết Ohsawa

Triết Thuyết Ohsawa Đây là những cuộc thuyết luận của Tiên sinh tại Pháp những năm 1964-1965.Những điều ghi lại trong những quyển sách này đều là chân lý, mà thời gian chỉ làm cho nó thêm sáng tỏ.

Triết Thuyết Ohsawa

Năm 1987, bác Nguyễn Văn Sáu ở Sài Gòn có gửi biếu Nhóm Gạo lứt Hà Nội 3 tập “Triết thuyết Ohsawa” Đây là những cuộc thuyết luận của Tiên sinh tại Pháp những năm 1964-1965. Ngày nay nền chính trị của thế giới đã có những thay đổi hết sức sâu sắc, điều mà Tiên sinh đã tiên đoán trước bằng dịch lý Âm Dương. Những điều ghi lại trong những quyển sách này đều là chân lý, mà thời gian chỉ làm cho nó thêm sáng tỏ. Đối với chúng tôi, tài liệu này là một trong những tài liệu hết sức quý báu của nhóm, rất có giá trị đối với những ai muốn tìm học môn “Âm Dương học” hay là “Đạo học Phương Đông”. Môn này do Tiên sinh Ohsawa khởi xướng (đúng ra nó đã có từ ngàn xưa, còn tiên sinh chỉ là người chứng minh lại một cách mới mẻ, sống động và dễ hiểu hơn) nó bổ ích và thực tiễn cho bất cứ ái khao khát Chân Thiện Mỹ.

Không tiện giữ nó làm “Bảo bối” của riêng mình. Ngày nay chúng tôi mong nó được phổ biến sâu rộng, để ích nước lợi nhà, hầu báo đáp ơn đức mà Tiên sinh đã công hiến cả cuộc đời để phổ biến học thuyết Âm Dương cho hậu thế.