Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề được biên soạn với mục tiêu đem lại chiến thuật giúp các bạn tự tin trả lời Speaking và nguồn từ vựng phong phú nâng cao band điểm

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề

Cuốn sách Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề được biên soạn với mục tiêu đem lại chiến thuật giúp các bạn tự tin trả lời Speaking và nguồn từ vựng phong phú nâng cao band điểm, IELTS fighter biên soạn cuốn trọn bộ từ vựng dành riêng cho Speaking này. Công thức A.R.E.A và hệ thống từ vựng theo 15 chủ đề hay gặp nhất được sử dụng nhuần nhuyễn trong bài mẫu sẽ giúp bạn áp dụng hiệu quả cho bài thi của mình.

15 Chủ đề trong cuốn sách “”TRỌN BỘ TỪ VỰNG IELTS SPEAKING BAND 7.0+”
I. EDUCATION.
    MAJOR (Ngành học)
    PEOPLE (Con người)
II. CELEBRITIES
    FAME (Hào quang)
    CELEBRITIES’ IMPACT ON THE SOCIETY (Ảnh hưởng của người nổi tiếng với xã hội)
III. MEDIA.
    ADVERTISING (Quảng cáo).
    SOCIAL NETWORK (Mạng xã hội).
IV. ENTERTAINMENT.
    LEISURE ACTIVITIES (Các hoạt động trong giờ giải lao).
    SPORT (Thể thao).
V. FASHION.
    A STYLISH PERSON (Một người ăn mặc phong cách).
    ACCESSORIES (Phụ kiện).
VI. INVENTION.
    INVENTORS (Nhà phát minh).
    INVENTIONS (Các phát minh).
VII. HISTORY.
    HISTORICAL EVENTS (Sự kiện lịch sử).
    HISTORICAL FIGURES (Nhân vật lịch sử).
VIII. NATURE.
    WEATHER (Thời tiết).
    NATURAL DISASTERS (Thảm họa thiên nhiên).
IX. MARRIAGE AND FAMILY.
    MARRIAGE (Hôn nhân)
    FAMILY (Gia đình)
X. TRAVEL.
    TRANSPORT (Giao thông).
    VACATION (Kỳ nghỉ).
XI. MONEY.
    SHOPPING HABITS (Thói quen mua sắm).
    MONEY MANAGEMENT (Quản lý tiền bạc)
XII. TECHNOLOGY.
    ROBOTS (Rô-bốt).
    INTERNET (Không gian mạng)
XIII. OUTFIT.
    CLOTHES (Quần áo).
    JEWELRY (Trang sức).
XIV. LIFESTYLE.
    HEALTH (Sức khỏe).
    ART (Nghệ thuật).
XV. EMOTION.
    HAPPINESS (Niềm vui)
     TRESS (Áp lực)