Tuyển tập đề thi, bài tập, ngữ pháp tiếng anh lớp 8

Tuyển tập đề thi, bài tập, ngữ pháp tiếng anh lớp 8 cung cấp đầy đủ và các dạng trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao kể cả từ vựng lẫn các chủ điểm ngữ pháp.

Tuyển tập đề thi, bài tập, ngữ pháp tiếng anh lớp 8

Cuốn sách “Nâng cao các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8” cung cấp đầy đủ và các dạng trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao kể cả từ vựng lẫn các chủ điểm ngữ pháp. Trước mỗi bài được tác giả hướng tới các vấn đề trọng tâm, giúp các em học sinh chú ý tới các chủ đề, ngữ pháp cần thiết. Phần hướng dẫn đưa ra một số gợi ý đáp án để học sinh so sánh bài làm của mình sau khi đã hoàn thành phần tự làm, đồng thời tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có thêm điều kiện kiểm tra theo dõi việc làm bài của con em mình.

-Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 – Nguyễn Hạnh Dung

Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 – The Windy

-Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh 8 Chương Trình Thí Điểm – Nhiều tác giả

-Nâng Cao Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 (Có Đáp Án) – Nguyễn Thị Tường Phước

Ngữ Pháp Và Bài Tập Nâng Cao Tiếng Anh 8 – Vĩnh Bá

-Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Quyển 8 – Nguyễn Thị Chi

-Học Tốt Tiếng Anh 8 – Võ thị Thúy Anh – Tôn nữ Phương Chi

Bộ Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 (Có Đáp Án) – Thanh Thủy

-Bài Tập Tiếng Anh 8 Theo Từng Unit Chương Trình Thí Điểm (Có Đáp Án) – Thanh Hằng

-Bài Tập Tiếng Anh 8 – Đại lợi – Hằng Nguyễn

-Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 8 Cả Năm (Có Đáp Án) – Thanh Trúc

-Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án) – Bùi Văn Vinh

-Bài Tập Bổ Trợ Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 8 – The Windy

-Bài Tập Bổ Trợ – Nâng Cao Tiếng Anh 8 – Nguyễn Thị Chi

-Bài Tập Bổ Sung Tiếng Anh 8 – Võ thị Thúy Anh – Tôn Nữ Phương Chi

-720 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 – Nguyễn Bình Minh

-Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1 – Hoàng Văn Vân

-Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2 – Hoàng Văn Vân

-Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8 – Nguyễn Xuân Hải