Vở Bài Tập Âm Nhạc lớp 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Vở bài tập Âm nhạc lớp 1 giúp các em thực hiện các hoạt động thực hành theo mạch nội dung trong sách giáo khoa Âm nhạc 1, hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực – đặc biệt là năng lực thực hành âm nhạc

Vở Bài Tập Âm Nhạc 1 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Vở Bài Tập Âm Nhạc lớp 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Cuốn Vở bài tập Âm nhạc lớp 1 giúp các em thực hiện các hoạt động thực hành theo mạch nội dung trong sách giáo khoa Âm nhạc 1, hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực – đặc biệt là năng lực thực hành âm nhạc – cho học sinh lớp 1.

Các bài tập trong vở giúp học sinh có thêm cơ hội để trải nghiệm và phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác; từ đó rèn luyện thêm sự tự tin để thể hiện, sáng tạo âm nhạc theo khả năng và ý thích của mình.

Vở bài tập Âm nhạc 1 được thiết kế rõ ràng, mạch lạc với nhiều hình ảnh trực quan, giúp các em thực hiện các bài tập một cách dễ dàng, giúp cha mẹ học sinh có thể tham gia hỗ trợ và kiểm soát việc học tập môn Âm nhạc của con mình một cách hiệu quả.

Chúc các em học tập thật vui!