Vở Bài Tập Âm Nhạc lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Cuốn Sách giáo khoa Vở bài tập âm nhạc lớp 1 (Chân trời sáng tạo) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, là tài liệu học tập với các dạng các bài tập được biên soạn theo sát các bài học trong sách giáo khoa.

Vở Bài Tập Âm Nhạc lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Cuốn Sách giáo khoa Vở bài tập âm nhạc lớp 1 (Chân trời sáng tạo) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, là tài liệu học tập với các dạng các bài tập được biên soạn theo sát các bài học trong sách giáo khoa. Nhằm giúp các em ôn luyện, củng cố , mở rộng các nội dung đã học trong sách giáo khoa.

Nội dung sách Âm nhạc 1 gồm các chủ đề và các bài học sau:

Chủ đề 1 Âm thanh ngày mới
Chủ đề 2 Nhịp điệu tuổi thơ
Chủ đề 3 Bài ca lao động
Chủ đề 4 Tiếng ca muôn loài
Chủ đề 5 Âm thanh ngày Tết
Chủ đề 6 Âm nhạc quanh em
Chủ đề 7 Giai điệu quê hương
Chủ đề 8 Vui cùng âm nhạc