Vở Bài Tập Mĩ Thuật lớp 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Cuốn vở bài tập Mĩ thuật lớp 1 giúp các em thực hiện các hoạt động thực hành theo các nội dung trong sách giáo khoa Mĩ thuật 1. Vở được thiết kế theo hình thức

Vở Bài Tập Mĩ Thuật lớp lớp 1 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Cuốn vở bài tập Mĩ thuật lớp 1 giúp các em thực hiện các hoạt động thực hành theo các nội dung trong sách giáo khoa Mĩ thuật 1. Vở được thiết kế theo hình thức: trang bên trái nhắc lại kiến thức đã học và trang bên phải là phần để các em thực hành theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.

Trong phần thực hành, tuỳ thuộc vào khả năng và sở thích của bản thân, các em hãy thoải mái sáng tạo dựa trên những nội dung, yêu cầu của mỗi chủ đề.

Chúc cho việc học tập môn Mĩ thuật của các em đạt được thật nhiều điều bổ ích và lí thú!