Vở Bài Tập Mĩ Thuật lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Vở bài tập Mĩ thuật lớp 1 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn gồm 8 chủ đề, tương ứng với sách giáo khoa Mĩ thuật 1. Vở bài tập Mĩ thuật 1 nhằm giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kĩ năng

Vở Bài Tập Mĩ Thuật lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Vở bài tập Mĩ thuật lớp 1 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn gồm 8 chủ đề, tương ứng với sách giáo khoa Mĩ thuật 1. Vở bài tập Mĩ thuật 1 nhằm giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã học trong chương trình Mĩ thuật lớp 1 Vở bài tập Mĩ thuật 1 cũng hướng tới việc phát triển năng lực thẩm mĩ, khả năng vận dụng sáng tạo trong học tập và đời sống của học sinh.

Chúc các em sử dụng Vở bài tập Mĩ thuật 1 hiệu quả.

Nhóm tác giả