Vở Bài Tập Tiếng Việt lớp 1- Tập 1,2 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1, được biên soạn nhằm giúp các em thực hành các kiến thức, kĩ năng được học trong Tiếng Việt 1

Vở Bài Tập Tiếng Việt lớp 1 -Tập 1,2 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Các em yêu quý!

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1, tập một được biên soạn nhằm giúp các em thực hành các kiến thức, kĩ năng được học trong Tiếng Việt 1, tập một.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1, tập một gồm các dạng bài tập nối, điền, viết, tô,… tạo cho các em cơ hội củng cố kiến thức, kĩ năng liên quan đến âm – chữ và vần được học ở học kì 1. Các bài tập này cũng góp phần giúp các em phát triển vốn từ ngữ, bổ sung vốn từ ngữ được học trong sách Tiếng Việt 1.

Chúc các em học vui và hiệu quả!

Các tác giả