Vở Bài Tập Toán lớp 1 Tập 1,2– Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Vở bài tập Toán lớp 1 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành có cùng nội dung, mức độ như các bài tập trong sách giáo khoa Toán 1, chỉ khác về hình thức thể hiện và số liệu.

Vở Bài Tập Toán lớp 1 Tập 1,2– Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Vở bài tập Toán lớp 1 được biên soạn dành riêng cho các em, giúp các em củng cố, hoàn thiện nội dung đã học trong sách giáo khoa Toán 1.

Vở bài tập Toán lớp 1 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành có cùng nội dung, mức độ như các bài tập trong sách giáo khoa Toán 1, chỉ khác về hình thức thể hiện và số liệu. Cách làm các bài tập trong vở này cũng tương tự như cách làm các bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực học tập toán và giúp các em cảm nhận được niềm vui học toán, Vở bài tập Toán 1 còn giới thiệu một số dạng bài tập kiểu mới.

Vì vậy, các em có thể làm bài ở vở này trong thực hành, luyện tập, ơn tập hoặc khi tự học.

Hi vọng cuốn vở này sẽ là người bạn đồng hành gắn bỏ với các em trong suốt năm học. Chúc các em học tập chăm chỉ và thành công nhé!