Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2

Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 nhằm giúp học sinh lớp 2 thực hiện các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong các tiết học môn Tự nhiên và xã hội, rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập

Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2

Cuốn sách “Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2” do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam phát hành bám sát các nội dung trong sách giáo khoa của cuốn Tự nhiên và Xã hội 2, nhằm giúp học sinh lớp 2 thực hiện các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong các tiết học môn Tự nhiên và xã hội, rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập, thực hành các dạng bài tập: Nối hình vẽ (hoặc ô chữ) với hình vẽ (hoặc ô chữ) phù hợp, viết chữ đ (hoặc dấu x) vào ô vuông dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng, vẽ, tô màu…