Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3

Cuốn sách “Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3” nhằm giúp học sinh lớp 3 thực hiện các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong các tiết học môn Tự nhiên và xã hội, rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập

Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3

Cuốn sách “Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3” nhằm giúp học sinh lớp 3 thực hiện các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong các tiết học môn Tự nhiên và xã hội, rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập, thực hành thông qua các dạng bài: Nối hình vẽ (hoặc ô chữ) với hình vẽ (hoặc ô chữ) phù hợp, viết chữ đ (hoặc dấu x) vào ô vuông dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng, vẽ, tô màu…