Vở Tập Viết Chữ Đẹp Lớp 1 Tập 1

Vở tập viết chữ đẹp lớp 1 luyện nét cơ bản chữ thường cỡ vừa trong tập viết được thiết kế với nét chuẩn. In ô li đầu dòng kẻ, sau đó là những nét chấm giúp học sinh có thể sử dụng bút chì.

Vở Tập Viết Chữ Đẹp Lớp 1 Tập 1

Cuốn sách Vở tập viết chữ đẹp lớp 1 luyện nét cơ bản chữ thường cỡ vừa trong tập viết được thiết kế với nét chuẩn. In ô li đầu dòng kẻ, sau đó là những nét chấm giúp học sinh có thể sử dụng bút chì. Hoặc dùng bút mực tô theo nét. Đây là vở thực hành vô cùng hữu ích giúp học sinh và người luyện chữ có thể tự luyện tại nhà. Hoặc là cuốn vở dành cho giáo viên hướng dẫn học sinh của mình.