Sách Ngữ Văn 10 – Tập 1,2 – Cánh Diều

Sách Ngữ văn 10 vừa kế thừa mô hình sách Ngữ văn ở Trung học cơ sở vừa có những thay đổi cho phù hợp với đối tượng học sinh và yêu cầu của chương trình.

ngu-van-10

Sách Ngữ Văn 10

Các em học sinh thân mến!

Sách Ngữ văn 10 (bộ sách giáo khoa Cánh Diều) vừa kế thừa mô hình sách Ngữ văn ở Trung học cơ sở vừa có những thay đổi cho phù hợp với đối tượng học sinh và yêu cầu của chương trình. Sách gồm Bài Mở đầu và tám bài học chính, chia làm hai tập, mỗi tập bốn bài, cuối mỗi tập có phần Ôn tập và tự đánh giá, Bảng tra cứu từ ngữ, Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài. Cuối tập hai có thêm Bảng tra cứu yếu tố Hán Việt thông dụng.

Các bài học chính trong sách được thiết kế theo hướng tích hợp nội dung thông qua bốn hoạt động: đọc, viết, nói và nghe. Mỗi bài học gồm các phần: yêu cầu cần đạt, kiến thức ngữ văn, đọc hiểu văn bản theo một thể loại hoặc kiểu văn bản; thực hành rèn luyện tiếng Việt; viết, nói và nghe về văn bản hoặc các vấn đề đặt ra trong văn bản; tự đánh giá và hướng dẫn tự học.

Điểm khác biệt của Ngữ văn 10 được thể hiện ở yêu cầu đọc hiểu một số thể loại và kiểu văn bản với những nội dung mới và yêu cầu cao hơn. Các em sẽ được hướng dẫn đọc các văn bản văn học gồm truyện, thơ, kịch bản văn học với những thể loại và nội dung cụ thể khác với sách Ngữ văn Trung học cơ sở. Văn bản nghị luận vẫn gồm nghị luận văn học và nghị luận xã hội nhưng với những nội dung mới. Văn bản thông tin có nội dung tập trung vào đề tài văn hoá, lễ hội và đời sống các vùng miền với yêu cầu của văn bản thông tin tổng hợp. Kết hợp với đọc hiểu, các em sẽ học và rèn luyện về tiếng Việt để hiểu thêm văn bản và thực hành nói, viết có hiệu quả.

Về kĩ năng viết, sách Ngữ văn 10 chủ yếu rèn luyện cách viết bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Ngoài ra, sách còn rèn luyện cách viết văn bản thông tin như cách làm báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề, cách viết bản nội quy hoặc hướng dẫn nơi công cộng,

Các hoạt động nói và nghe bám sát những nội dung đã học ở phần đọc và viết để rèn luyện theo yêu cầu của các hoạt động này, vì thế, nội dung thực hành có nhiều điểm mới.

Khi học ở nhà, các em cần đọc kĩ tất cả những phần, mục trong mỗi bài học; đặc biệt, cần đọc trước văn bản và tìm hiểu, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi trong mỗi văn bản; ghi chép lại những gì chưa hiểu, chưa rõ để hỏi bạn bè, thầy, cô khi học trên lớp. Sau khi học xong một bài học lớn, các em hãy thực hiện những yêu cầu ở phần Tự đánh giá.

Chúc các em thành công trong học tập và rèn luyện với sách Ngữ văn 10.