Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 -Tập 1

Sách giáo khoa Tiếng việt 4 – tập một của nhà xuất bản Giáo dục Việt nam được tác giả biên soạn để sử dụng cho việc học tập môn Tiếng việt của các học sinh lớp 4.

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 -Tập 1

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 :

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tuần 1. Thương người như thể thương thân
Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Chính tả (Nghe – viết): Dế mèn bênh vực kẻ yếu
Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Tập đọc: Mẹ ốm
Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện
Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Tuần 2. Thương người như thể thương thân
Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Chính tả (Nghe – viết): Mười năm cõng bạn đi học
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu – đoàn kết
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 2
Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
Tuần 3. Thương người như thể thương thân
Tập đọc: Thư thăm bạn
Chính tả (Nghe – viết): Cháu nghe câu chuyện của bà
Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 3
Tập đọc: Người ăn xin
Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết
Tập làm văn: Viết thư
MĂNG MỌC THẲNG

Tuần 4. Măng mọc thẳng
Tập đọc: Một người chính trực
Chính tả (Nghe – Viết): Truyện cổ tích nước mình
Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính
Tập đọc: Tre Việt Nam
Tập làm văn: Cốt truyện
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện
Tuần 5. Măng mọc thẳng
Tập đọc: Những hạt thóc giống
Chính tả (Nghe – viết): Những hạt thóc giống
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 5 Tiếng Việt 4
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 5
Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
Luyện từ và câu : Danh từ
Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Tuần 6. Măng mọc thẳng
Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca
Chính tả (Nghe – viết): Người viết truyện thật thà
Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 6
Tập đọc: Chị em tôi
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 6 Tiếng Việt 4
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ
Tập đọc: Trung thu độc lập
Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo
Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam
Kể chuyện: Lời ước dưới trăng
Tập đọc: Ở Vương quốc Tương lai
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ
Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập
Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 8
Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ
Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 9
Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Luyện từ và câu: Động từ
Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 9 Tiếng Việt 4
Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4
CÓ CHÍ THÌ NÊN

Tuần 11. Có chí thì nên
Tập đọc: Ông trạng thả diều
Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ
Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Kể chuyện: Bàn chân kì diệu
Tập đọc: Có chí thì nên
Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 11 Tiếng Việt 4
Luyện từ và câu: Tính từ
Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Tuần 12. Có chí thì nên
Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12
Tập đọc: Vẽ trứng
Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Tuần 13. Có chí thì nên
Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 13
Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
TIẾNG SÁO DIỀU

Tuần 14. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Chú đất nung
Chính tả (Nghe-viết): Chiếc áo búp bê
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Kể chuyện: Búp bê của ai
Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)
Tập là văn: Thế nào là miêu tả?
Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Tuần 15. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 15
Tập đọc: Tuổi ngựa
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Tập làm văn: Quan sát đồ vật
Tuần 16. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Kéo co
Chính tả (Nghe – viết): Kéo co
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 16
Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá Bống”
Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Luyện từ và câu: Câu kể
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Tuần 17. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao
Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì
Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ
Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 4
NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tuần 19. Người ta là hoa đất
Tập đọc: Bốn anh tài
Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần
Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật
Tuần 20. Người ta là hoa đất
Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Chính tả (Nghe – viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp
Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 20
Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Sức khỏe
Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương
Tuần 21. Người ta là hoa đất
Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người
Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 21
Tập đọc: Bè xuôi sông La
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu
Tập đọc: Sầu riêng
Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Kể chuyện: Con vịt xấu xí
Tập đọc: Chợ tết
Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu
Tập đọc: Hoa học trò
Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Chính tả (Nghe-viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 24
Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
Chính tả (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?
Kể chuyện: Những chú bé không chết
NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Tuần 25. Những người quả cảm
Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Tuần 25 Tiếng Việt 4
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
Tuần 26. Những người quả cảm
Tập đọc: Thắng biển
Chính tả (Nghe – Viết): Thắng biển
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 26
Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Tuần 26 Tiếng Việt 4
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Tuần 27. Những người quả cảm
Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay
Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Luyện từ và câu: Câu khiến
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 27
Tập đọc: Con sẻ
Tập làm văn: Miêu tả cây cối
Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 4
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Tuần 29. Khám phá thế giới
Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Chính tả (Nhớ-viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 29 Tiếng Việt 4
Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng
Tập đọc: Trăng ơi… từ đâu đến?
Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Tuần 30. Khám phá thế giới
Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Chính tả (Nhớ-viết): Đường đi Sa Pa
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 30 Tiếng Việt 4
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 30
Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
Luyện từ và câu: Câu cảm
Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn
Tuần 31. Khám phá thế giới
Tập đọc: Ăng-co Vát
Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 31
Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – Tuần 31 Tiếng Việt 4
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống
Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Chính tả (Nghe – viết): Vương quốc vắng nụ cười
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Kể chuyện: Khát vọng sống
Tập đọc: Ngắm Trăng + Không đề
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – Tuần 32 Tiếng Việt 4
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
Tuần 33. Tình yêu cuộc sống
Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 33
Tập đọc: Con chim chiền chiện
Tập làm văn: Miêu tả con vật
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
Tuần 34. Tình yêu cuộc sống
Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Chính tả (Nghe – viết): Nói ngược
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan- yêu đời
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 34
Tập đọc: Ăn “Mầm đá”
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4
Các thể loại văn tham khảo lớp 4

Kể chuyện – Tập làm văn lớp 4
Tả đồ vật – Tập làm văn lớp 4
Tả cây cối – Tập làm văn lớp 4
Tả loài vật – Tập làm văn lớp 4
Tả vật nuôi trong vườn thú – Tập làm văn lớp 4
Tả cảnh – Tập làm văn lớp 4
Giới thiệu phong cảnh địa phương – Tập làm văn lớp 4
Viết thư – Tập làm văn lớp 4